مجلات علمی و پژوهشی

 

 

مجلات علمی و پژوهشی:

فرم های لازم جهت راه اندازی مجلات علمی:

مدارک مورد نیاز و فرم های مربوط به پرداخت حق الزحمه مسئولین مجلات

۱- میزان حق الزحمه های مربوط به حروفچینی، غلط گیری، صفحه بندی، نمونه خوانی، ویراستاری ادبی و ویراستاری علمی

۲- میزان حق الزحمه داوران مقالات فصلنامه

۳- مدارک مورد نیاز جهت پرداخت حق الزحمه مسئولین مجلات

۴- میزان حق الزحمه آماده سازی فصلنامه

۵- میزان حق الزحمه شرکت در جلسات اعضاء هیأت تحریریه فصلنامه

۶- میزان حقوق و مزایای مسئولین مجله

بخشنامه ها

 1. دستور العمل حمایت مالی از نشریات
 2. بخشنامه تعیین اعتبار نشریات (وزارت علوم)
 3. بخشنامه نحوه اختصاص اعتبار تشویقی، پژوهانه و پرداخت حق الزحمه مسئولان و هزینه های آماده سازی مجله های علمی (بهار ۹۴)
 4. فهرست نشریات علمی پژوهشی علوم پزشکی کشور به همراه جدول امتیازات
 5. بخشنامه ایندکس کردن مجلات علمی در پایگاه های معتبر بین اللملی
 6. آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور وزارت علوم تحقیقات و فناوری
 7. بخشنامه همکاری انجمن های علمی و اخذ درجه علمی پژوهشی برای مجلات علمی ۲
 8. بخشنامه رعایت توالی منظم زمانی تعیین شده در انتشار مجلات علمی
 9. چگونگی استفاده از " سامانه ارسال مجلات علمی به ISC "
 10. بخشنامه ارسال نسخه الکترونیکی مجلات به ISC
 11. بخشنامه در خصوص همکاری با انجمن های علمی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اخذ درجه علمی پژوهشی برای مجلات علمی ۱
 12. بخشنامه نحوه داوری مقالات مجلات علمی منتشره دانشگاه
 13. بخشنامه تشویق و پژوهانه مجلات سال ۸۷
 14. بخشنامه نمایه سازی استنادی فصلنامه های علمی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )
 15. بخشنامه ایجاد وحدت رویه در چاپ و انتشار مجلات علمی دستورالعمل وزارت علوم
 16. بخشنامه مربوط به افزایش وظایف سردبیر
 17. بخشنامه و فرم تعهدنامه متقابل بین نویسندگان مقالات و دفتر فصلنامه
 18. بخشنامه رعایت نکات لازم برای کسب رتبه علمی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 19. حق الزحمه مسئولین و هزینه آماده سازی مجلات علمی دانشگاه به زبان غیر فارسی
 20. هزینه داوری مقالات
 21. آئین نامه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ISC