لیست کتاب های چاپ شده 90-88

بازگشت به لیست

تصویر

عنوان کتاب

مولف، مترجم

سال انتشار

قیمت

\

صنایع غذایی و فرآورده های خوراکی از دیدگاه شیمیایی

دکتر عباس احمدی

۱۳۹۰

۸۵۰۰۰

\

نوموسیستوزیس

روشهای تشخیص و شناسایی

سید شاپور رضا شجاعی، مریم میربخش، بابک قائدنیا

۱۳۸۸

۷۶۰۰۰

\

فرایندهای تولید

خمیر کاغذ مکانیکی

احمد جهان لتیبارری

۱۳۸۹

۸۶۰۰۰

\

Applied Poultry Nutrition

تغذیه کاربردی طیور

ابوالفضل زارعی

ایمان پژوهنده

۱۳۸۹

۴۰۰۰۰

\

راهنمای چاپ مقاله علمی

وحیدر ضا صفدری

۱۳۸۹

۲۸۰۰۰

\

ازت

کلید اصلی در بهبود خصوصیات کمی و کیفی محصول گندم

محمد لطف الهی

۱۳۸۸

۱۵۰۰۰

\

آناتومی چوب

تنوع و تغییراتش

وحید رضا صفدری

۱۳۸۹

۶۵۰۰۰

\

بیماریهای انگشتان اسب

دکتر پرویز حکمتی

دکتر سید علی امامی

۱۳۸۸

 

\

مجموعه کلیدهای تشخیص

مراحل رشد گیاهان تک لپه و دو لپه

ا. مایر، دکتر داوود حبیبی دکتر محمد رضا اردکانی و مهندس حسین سلیمان زاده

۱۳۸۸

۴۰۰۰۰

\

جوشکاری چدنها

حامد ثابت

۱۳۸۸

۱۸۰۰۰

\

طیف سنجی مادون قرمز

احمد نصیر احمدی

فرح سادات هالک

۱۳۸۹

۴۲۰۰۰

\

فیزیک کوانتومی

استفان گاسیوروویچ

علیرضا هژبری

نیما وزیری

۱۳۸۸

۴۶۰۰۰

\

مبانی پرورش طیور

ابوالفضل زارعی

۱۳۹۰

۵۶۰۰۰

\

تشخیص های افتراقی دقیق

Accurate differential diagnosis

میترا پارسی نیا

۱۳۸۹

۶۵۰۰۰

\

مقدمه ای بر

علوم چوب و فرآورده های جنگلی

وحید رضا صفدری

سید محمد جواد سپیده دم

سید خلیل حسینی هاشی

۱۳۹۰

۸۰۰۰۰

\

علم و فناوری کاغذ سازی

مبانی و کاربرد کنترل فرآیند

احمد جهان لتیباری

علی عبدالخانی

محمد آزاد فلاح

۱۳۸۹

۶۸۰۰۰

\

مقدمه ای بر

آمار زیستی

اصول، مبانی و کاربردها

ان. گورومانی،

علیرضا پازکی

علی رهنمایی تک

داوود حبیبی

۱۳۸۸

 

\

اصول کنترل و ابزار دقیق در فرآیندهای شیمیایی

دکتر عباس احمدی

۱۳۸۹

۳۰۰۰۰

\

اصول تولید و مدیریت صنایع شیمیایی در مقیاس انبوه

دکتر عباس احمدی

۱۳۸۹

۲۸۰۰۰

\

الگوریتم منطق

منیره سید مظهری

۱۳۹۰

۳۵۰۰۰

\

درسنامه بیماریهای مشترک انسان و حیوان

سید شاپور رضا شجاعی

اسمعیل ذوق

۱۳۸۹

۴۸۰۰۰

\

پمپ و پمپاژ

در سیستم انتقال آب (هیدرولیک)

 

محمد رضا آریانا

۱۳۸۹

۳۲۰۰۰

\

توانمند سازی مدیران آموزشی

رمضان جهانیان

۱۳۸۹

۵۰۰۰۰

\

اصول و روشهای

جراحی کرایوژنیک

سروش محیط مافی

۱۳۸۸

۳۵۰۰۰

\

اندیشه های کلامی شیخ محمد عبده

ولی کامرانی

محمد حسن برهانی فر

۱۳۹۰

۴۶۰۰۰

\

طرح پژوهش در تحقیق اجتماعی

د دواس،

محمد صادق زکی خانی

۱۳۹۰

۷۵۰۰۰

\

درسنامه تاریخ ادیان پیش از اسلام

یوسف فضایی

سهیلا قائم مقامی

۱۳۹۰

۹۵۰۰۰