طرح های پژوهشی و کرسی های نظریه پردازی

 

کارشناس مسئول: مجید رنجبر تلفن تماس: ۴۴۰۵۲۳۷- ۴۱۸۲۷۴۴
 

فرم های مربوط به پژوهانه

فایل PDF فایل Word
فعالیت های پژوهشی برای دریافت پژوهانه سال 97    
شیوه نامه اجرایی اعطای پژوهانه به اعضای هیات علمی سال 95    
 
 
فرمهای مربوط به طرح های تحقیقاتی

فایل PDF

فایل Word

آیین نامه  طرح های پژوهشی

 
فرم گزارش دوره ای طرح که توسط مجری تکمیل و امضا شود (حداقل گزارش دوره ای ارائه شده بایستی ۵۰ درصد باشد)  
بخشنامه فرم سخنرانی طرح

 
قرارداد اجرای طرح پژوهشی  

فرم ارزیابی پروپوزال ارزیابی طرح پژوهشی

فرم ارزیابی گزارش دوره ای طرح تحقیقاتی که توسط داور یا ناظر طرح تکمیل و امضا می شود

فرم ارزیابی گزارش نهایی طرح تحقیقاتی که توسط داور یا ناظر طرح تکمیل و امضا می شود

فرم شماره صفر درخواست تصویب طرح پژوهشی (پروپوزال)

فرم تعهد مجری جهت ارائه مقاله چاپ شده طرح

شناسنامه طرح پژوهشی (فرم الف)  
خلاصه وضعیت طرح پژوهشی (فرم ب)

بخشنامه تجاری سازی نتایج تحقیقات دانشگاهی و درآمدزایی از طرح های پژوهشی (صندوق توسعه فناوریهای نوین وابسته به پارک فناوری پردیس ریاست جمهوری)

 

ضوابط و اولویت های تحقیقاتی دستگاه ها، ‌ شرکت ها، ‌بانک ها و موسسات انتفاعی دولتی

 

آیین نامه برگزاری کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره

 

دستو العمل نگارش و تدوین گزارش نهایی طرح پژوهشی

سیستم آزمایشی طرح پژوهشی الکترونیک در دانشکده های فنی و مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی و علوم

دستورالعمل تهیه و اجرای طرحهای پژوهشی انجمنهای علمی، ادبی و هنری

 

دریافت فونتهای مورد نیاز