همایش های ملی

چهارمین کنگره ملی تازه یافته ها درعلوم انسانی (تاریخ درج: 10دیماه 97)

چهارمن کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی (تاریخ درج: 10دیماه 97)

پنجمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان البرز (تاریخ درج: 21 آذر ماه 97)

هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (تاریخ درج: 21 آذر ماه 97)

چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران (تاریخ درج: 21 آذر ماه 97)

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی (تاریخ درج: 21 آذر ماه 97)

پیش رویداد startup weekend اینترنت اشیاء (lot) (تاریخ درج: 19 آذر ماه 97)

رویداد سرمایه گذاری UTINVEST (تاریخ درج: 19 آذر ماه 97)

چهارمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری و اولین نمایشگاه صنعت ایمنی و آتش نشانی ( تاریخ درج: 20 آبان ماه 97)

چهارمین همایش سراسری تبیین حقوق شهروندی ( تاریخ درج: 20 آبان ماه 97)

هشتمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ( تاریخ درج: 30 مهر ماه 97) 

کنفرانس ملی قنات، میراث ماندگار و آب   ( تاریخ درج: 30 مهر ماه 97) 

جشنواره ملی تولید محتوای دیجیتال دریاچه ارومیه (تاریخ درج: 11 شهریور ماه 97)

همایش بین المللی ظرفیت انقلاب اسلامی، کارآمدی و کارنامه ( تاریخ درج: 4 شهریور ماه 97)

دوره آموزش خبر و رسانه (تاریخ درج : 17 تیر ماه 97)

فراخوان مقالات چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه (تاریخ درج : 1 خرداد ماه 97)

New Aspects of Applied Biology (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)

کارگاه آموزشی نگارش مقالات علمی - پژوهشی و ISI  در علوم انسانی و اجتماعی (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)

کارگاه آموزشی اصول و ساختار نگارش مقاله علمی پژوهشی (تاریخ درج : 9 اردیبهشت ماه 97)

کارگاه آموزشی تربیت و سواد رسانه ای (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)

درسگفتار مبانی اقتصادسنجی عمومی (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)

The First International Iranian Tissue Engineering and Regenerative Medicine Congress (تاریخ درج: 9 اردیبهشت ماه 97)