فرم اعلام آمادگی دفاع از پایان نامه

فرم های جدید ( تاریخ ثبت: 1400/4/6):

فرم_شماره_1_-_فرم_ارزیابی_مدیریت_پژوهش_از_رساله_دکتری_تخصصی فرمت word
فرم_شماره_2 متمم فرم ارزیابی مدیریت پژوهش از رساله دکترای تخصصی در گزارش شش ماهه فرمت word
فرم شماره 3 فرم ارزشیابی دفاع از رساله دکترای_تخصصی فرمت word
فرم شماره 4 فرمت word
فرم شماره 5-1صورتجلسه دفاع فرمت word
 فرم_شماره 5-2 صورتجلسه دفاع فرمت word
فرم شماره 5-3صورتجلسه دفاع فرمت word

 

 فرم آمادگی دفاع از پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد  (به روز شده : 96/6/6)

 فرم آمادگی دفاع دانشجویان دکتری تخصصی (به روز شده : 96/6/6)