دفتر معاونت پژوهش و فناوری

 

معاونت پژوهش و فناوری به عنوان یکی از اصلیترین بازوهای تحقیقاتی، علمی و اجرایی واحد، از سال  1376 فعالیت خود را آغاز کرده است. در حال حاضر این معاونت با مجموعه ذیل، کلیه امور مربوط به پژوهش و فناوری واحد کرج را بر عهده دارد:

1- اداره کل پژوهش و تولید علم

2-- مراکز تحقیقاتی و واحد های پژوهشی

3- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

4- مدیریت ارتباط با صنعت و جامعه

5 - مدیریت مرکز رشد واحد های فناور

6- مدیریت خدمات ازمایشگاهی و کارگاهی

7- اداره امور پژوهشی و انتشارات علمی

8- اداره امور اسناد و کتابخانه ها

9- اداره امور پایان نامه ها و رساله های تحصیلات تکمیلی