تاریخچه معاونت پژوهش

معاونت پژوهشی و فناوری در سال 1376 تحت عنوان معاونت پژوهشی و برنامه ریزی آغاز به فعالیت نمود و طی بیش از دو دهه فعالیت با کسب افتخارات متعدد به عنوان یکی از موفق ترین معاونت های پژوهشی در سطح واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی شناخته می شود. از ابتدای تاسیس حوزه معاونت پژوهشی افراد مختلفی به شرح ذیل عهده دار مسئولیت آن بوده اند.

معاون پژوهشی واحد از مهر 98 - تاکنون

نام و نام خانوادگی: حامد ثابت

رتبه دانشگاهی : دانشیار

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : مهندسی مواد و متالوژی

معاون پژوهشی واحد از  اردیبهشت 97 - شهریور 98

نام و نام خانوادگی: سید احسان شیرنگی

رتبه دانشگاهی : استادیار

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : سازه‌های آبی 

معاون پژوهشی واحد از   تیر 95 - فروردین 97

نام و نام خانوادگی: رضا عزتی

رتبه دانشگاهی : استاد

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : ریاضی کاربردی _ آنالیز عددی 

معاون پژوهشی واحد از اسفند 92 - تیر ماه  95

نام و نام خانوادگی: احمد جهان لتیباری

رتبه دانشگاهی : استاد

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : مهندسی کاربرد چوب 

معاون پژوهشی واحد از نیمه 91  تا  اسفند ماه 92

نام و نام خانوادگی: سید احسان شیرنگی

رتبه دانشگاهی : استادیار

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : سازه‌های آبی 

معاون پژوهشی واحد از نیمه اول 89 تا نیمه اول 91

نام و نام خانوادگی: عباس احمدی

رتبه دانشگاهی : استاد

 مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی 

 رشته تحصیلی : شیمی     

معاون پژوهشی واحد از نیمه دوم 85  تا نیمه اول 89

نام و نام خانوادگی:  مهران روح‌نیا

رتبه دانشگاهی : استاد

مدرک تحصیلی : دکتری    تخصصی

رشته تحصیلی : علوم صنایع چوب و کاغذ        

معاون پژوهشی و برنامه ریزی از نیمه اول 84  تا  نیمه دوم 85

نام و نام خانوادگی : داود حبیبی

رتبه دانشگاهی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی :فیزیولوژی گیاهان زراعی

معاون پژوهشی و برنامه ریزی از اواخر 81   تا  آخر 83

نام و نام خانوادگی : جلیل وند یوسفی  

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : میکروب شناسی

معاون پژوهشی و برنامه ریزی از اواخر 76 تا  آخر 81   

نام و نام خانوادگی : محمد هوشمند زاده ویژه  

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته تحصیلی : پزشکی