تاریخچه معاونت پژوهش

معاونت پژوهشی و برنامهریزی به عنوان یکی از اصلیترین بازوهای تحقیقاتی ، علمی و اجرایی واحد ، از سال 1376 فعالیت خود را آغاز کرده است. این معاونت با پنج زیر مجموعه خود ، کلیه امور مربوط به تحقیقاتو پژوهش ، طرح برنامه و بودجه ، ارتباط با صنعت ، بورسیهها ، انتشار کتاب و نشریهها ، برگزاری هماندیشیها و سخنرانیهای علمی ، ایجاد تسهیلات برای برقراری سفرهای علمی و فرصتهای مطالعاتی ، تاسیس و تجهیز کتابخانهها ، آزمایشگاهها و کارگاهها و امور سمعی بصری و همچنین مکانیزه کردن بخش های مختلف دانشگاه با سیستم رایانه و مرتبط شدن با شبکه اینترنت را بر عهده دارد .

معاون پژوهشی واحد از  از اردیبهشت 97 - .... 

دکتر سید احسان شیرنگی، استادیار، دکترای سازه‌های آبی و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1382 با واحد کرج آغاز نمودند.

معاون پژوهشی واحد از  از تیر 95 - فروردین 97

آقای دکتر رضا عزتی، استاد، دکترای تخصصی ریاضی کاربردی _ آنالیز عددی و عضو هیات علمی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1381با واحد آغاز نمودند.

معاون پژوهشی واحد از اسفند 92 - تیر ماه 95

آقای دکتر احمد جهان لتیباری، استاد، دکترای تخصصی مهندسی کاربرد چوب و عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1377با واحد آغاز نمودند.

 {PageBreak}

معاون پژوهشی واحد از نیمه 91  تا  اسفند ماه 92

آقای دکتر سید احسان شیرنگی، استادیار، دکترای سازه‌های آبی و عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، همکاری خود را در سال 1382با واحد آغاز نمودند.

سوابق حرفه ای و اجرایی

عضو هیات علمی دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - 1382 تاکنون

عضو کارگروه بررسی صلاحیت علمی گروه های فنی و مهندسی هیات اجرایی جذب هیات علمی استان البرز  - 1389 تاکنون

رییس شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

قائم مقام کمیته طرح و برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

قائم مقام کمیته سیاستگذاری های بین الملل و دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

نایب رییس کمیته نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عضو کمیته تبیین و ترویج فرهنگ اقتصاد مقاومتی واحد کرج

رییس شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

عضو شورای پژوهشی دانشکده فنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

دبیر کمیته اخلاق پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدیر انجمن های علمی، ادبی و هنری دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد 1386-1384

مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد  تهران شرق 1387-1385

مدیر عامل شرکت مهندسین مشاور آپاسای ایستا

رییس هیات مدیره شرکت مهندسی پایاپی پارت

 مشاور عالی شرکت مهندسین مشاور شالوده خاک گلستان 1392-1387

مشاور عالی شرکت مهندسی تاژنگ سازان 1392-1386

مشاور عالی شرکت مهندسی فرزام زیست 1386-1383

طراحی و بهینه سازی ابعاد سد بتنی قوسی و وزنی کریت _ این سد در 56 کیلومتری جنوب شرق شهرستان طبس واقع است.

مدیر پروژه احداث ایستگاه سینوپتیک هواشناسی واقع در شهرستان بشرویه استان خراسان جنوبی

مدیر پروژه احداث ایستگاه هواشناسی واقع در شهرستان بردسکن استان خراسان رضوی

مشاور ارشد احداث بزرگترین نمایندگی ایران خودرو در استان خراسان رضوی

مشاور احداث ایستگاه هواشناسی واقع در شهرستان بجستان استان خراسان رضوی

مشاور و رییس اداره مهندسی دفتر طرح و عمران 1392-1380

کارشناس دفتر مهندسی سازه واره نو 1380-1376

عضو سابق سازمان نظام مهندسی استان خراسان رضوی

عضو  سابق سازمان نظام مهندسی استان تهران

عضو سازمان نظام مهندسی استان البرز

عضو کانون مهندسان کرج

 {PageBreak}

معاون پژوهشی واحد از نیمه اول 89 تا نیمه اول 91

نام و نام خانوادگی: عباس احمدی

رتبه دانشگاهی : دانشیار

 مدرک تحصیلی : دکتری Ph.D  

 رشته تحصیلی : شیمی     

مقالات ارائه شده در کنگره ها و همایش های داخلی :

مقالات ارائه شده در کنگره های بین المللی :

 Synthesis and study on acute termal pain of 1-[3-methoxyphenyl)tetralyl)piperidine] as a derivative of phencyclidine by tail immersion test, ، 1388

Synthesis and study on analgesic effect of two new derivative of phencyclidine,1388

 Synthesis and study on chronic pain of 1-tetralone derivative of phencyclidine by the formalin test,1388

 MICROBIOLOGY INFLUENCED CORROSION OF PAINTED ANODIZED ALUMINIUM BY PSEUDOMONAS AERUGINOSA,1387

 Synthesis with high purityof 5-chloro-2,3-difluoropyridine as an intermediate for agrochemicals and pharmaceutical,1386

 Exploration of corrosion resistance of colored anodized aluminum with Quinizarin Using Electrochemically Methods, , , (),1385

 Electrochemical FFT Impedance Study of Colored Aluminum to Microbiologically Influenced Corrosion (MIC) by Electrochemical Methods ,1384

 Study on Technique of Synthesizing Amitraz by new Catalysts,1383

 Application of polyurethane in Microencapsulated of some solid and liquid pesticides ,1383

 Study on Analgesic Effect of 2-phenyl-2-pipyridino Cyclohexanol  , 1383

مقالات ارائه شده در مجلات داخلی :

 Synthesis and Analgesic Effects of 1-[1-[2-methylphenyl][cyclohexyl]]-3-piperidinol as a New Derivative of Phencyclidine in Mice,1389

 Synthesis and Determination of Chronic and Acute Thermal & Chemical Pain Activities of a New Derivative of Phencyclidine in Rats,1389

سنتز ماده شیمیائی 5- کلرو-2و3- دی فلئورو پیریدین به عنوان یک حدواسط مهم در تولید محصولات شیمیائی مورد مصرف در صنایع شیمی کشاورزی (علف کشها) و مواد داروئی ، 1388

سنتز مشتق کلرو دی آلکیل آمینو تری آزین به عنوان یک علف کش پر مصرف در گیاهان ذرت، نیشکر و آناناس با راندمان و خلوص بالا ، 1388

 Microbiology Influenced corrosion of anodized aluminum with alizarin dye coating,1388

 Synthesis with improved yield and purity of a 1, 3, 5-triazine derivative using polyethylenglycol ether as the catalysts,1388

 Exploration of corrosion resistance of alizarin coated anodized aluminum using electrochemically methods,1387

 کتابها :

اصول خوردگی در صنعت  سال 1386 ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج - دکتر عباس احمدی ، دکتر علی محمودی

شیمی و تکنولو‍ژی مواد غذائی  سال 1385، مبتکران، دکتر محمدرضا ملاردی، دکتر عباس احمدی        

 {PageBreak}

معاون پژوهشی واحد از نیمه دوم 85  تا نیمه اول 89

نام و نام خانوادگی:

مهران روح‌نیا

آدرس پست الکترونیکی mehran.roohnia@kiau.ac.ir  

رتبه دانشگاهی : دانشیار

مدرک تحصیلی : دکتری Ph.D 

رشته تحصیلی : علوم صنایع چوب و کاغذ        

دانشگاه محل تحصیل :

دکتری : علوم صنایع چوب و کاغذ ، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران ، 1384

فوق لیسانس : چوب شناسی و صنایع چوب ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ، 1377

لیسانس : چوب شناسی و صنایع چوب ، دانشگاه تهران ، 1373

عنوان پایان نامه دکتری : مطالعه برخی از عوامل موثر بر ثابت آکوستیک و میرایی صوت در چوب توسط آزمون های غیر مخرب

عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه خمیر کاغذ حاصل از پوست دانه آفتابگردان به روش سودا

تجربه و مکان تدریس :

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر چالوس ، دروس مکانیک چوب - طراحی سازه.

دانشکده تربیت دبیر میرزا کوچک صومعه سرا ، دروس تبدیل مکانیک و شیمیایی چوب - زبان فنی .

دانشگاه گرگان ، مسئول آزمایشگاه از سال 1375 تا 1377 .

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، دروس شاخه مهندسی چوب ،  مکانیک چوب - طراحی سازه -  زبان فنی - مقاومت مصالح - تبدیل شیمیائی چوب -  تکنولوژی ماشین آلات صنایع چوب از سال 1381 تا کنون .

کنترل کیفیت تخته لایه ، پایان نامه کارشناسی صنایع چوب ، استاد راهنما .

عضویت درمجامع علمی بین المللی:

عضو انجمن مکانیک چوب اروپا

عضو کمیته فنی ISIRI/TC6 متناظر با کمیته فنی بین المللی ISO/TC6 صنایع سلولزی

مقاطع و دروس تدریس شده ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)

دروه کاردانی و کارشناسی , و کارشناسی ارشد دروس :

مکانیک چوب - طراحی سازه -  زبان فنی - مقاومت مصالح - تبدیل شیمیائی چوب -  تکنولوژی ماشین آلات صنایع چوب

آزمون غیرمخرب

مقاله :

روح نیا، مهران. جهان لتیباری، ا. و حسینی، س.ض. مطالعه خمیر کاغذ حاصل از پوست دانه آفتابگردان به روش سودا ، مجموعه مقالات کنفرانس فرآوری سلولزی ، سال 1382 ، دانشگاه تهران 

روح نیا، مهران. جهان لتیباری، ا. و حسینی، س.ض. خواص کاغذ حاصل از پوست دانه آفتابگردان ، مجله پژوهشی چوب و کاغذ، سال 1382 ، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

روح نیا، مهران تغییرات همکشیدگی چوب گونه سرو و سیمین، سمپوزیوم علوم چوب - مون پلیه، فرانسه ، 1383 .

روح نیا، مهران. تاجدینی آ. و منوچهری، ن. تغییرات همکشیدگی چوب گونه توت سفید، سمپوزیوم علوم چوب. یوکوهاما، ژاپن، 1384 .

روح نیا، مهران. برمو، ا. گیبال، د. و منوچهری، ن. NDT-lab: نرم افزاری به منظور برآورد خواص مکانیکی چوب. چهارمین کنفرانس بین المللی مکانیک چوب اروپا، فلورانس، ایتالیا، 1385

روح نیا، مهران. دوست حسینی، ک. خادمی اسلام، ح. گریل، ژ. و برمو، ا.  بررسی خواص مکانیکی چوب سرو سیمین توسط آزمون غیرمخرب ارتعاش. مجله منابع طبیعی ایران، جلد 59 شماره 4 ، 1385

سخنرانی داخل دانشگاه:

روح نیا، مهران.  اندازه گیری خواص مکانیکی چوب توسط آزمون غیرمخرب ارتعاش، با حضور دکتر ژوزف گریل استاد دانشگاه مون پلیه II فرانسه، سالن شهید فهمیده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، 1384

روح نیا، مهران. NDT-lab: نرم افزاری به منظور برآورد خواص مکانیکی چوب - سالن شهید فهمیده دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، 1385

پایان نامه های دانشجوئی:

مشاوره:

یعقوبی، کامران - تاثیر تیمار آب گرمائی بر روی خصوصیات فیزیکی، مکانیکی و آکوستیک چوب توت – پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نوشهر و چالوس – در حال اجرا  - استاد راهنما: دکتر بهبود محبی

عبدالهیان سهی، علیرضا – بررسی خواص آکوستیکی و مکانیکی چوب زبان گنجشک توسط آزمون غیر مخرب – پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات – دفاع شده 1385– استاد راهنما: دکتر حبیب الله خادمی اسلام

عنوان طرح پژوهشی:

تغییرات همکشیدگی خطی و مواد استخراجی سرو و سیمین و توت سفید ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، 1384- 1383.

بررسی امکان اندازه گیری خواص مکانیکی چوب توسط آزمون ارتعاش آزاد و مقایسه آن با روشهای استاتیک و ارتعاش اجباری - دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، 1385 - 1384.

 مهارتها

زبان انگلیسی_  بدون مدرک - مدرک قدیمی MCHE موجود است.

زبان فرانسه ( متوسط )  بدون مدرک  .

کامپیوتر و نرم افزار های مهندسی ( MATLAB , LABVIEW , MS Office , SPSS )  بدون مدرک .

مکانیک جامدات ( بدون مدرک(

اکوستیک و صوت در آلات موسیقی ( با مدرک (

ساخت و آزمون پلاستیک های تقویت شده ( با مدرک(

آزمون غیر مخرب NDT با مدرک

کتابها :

ترجمه کتاب مهندسی کیفیت در سیستمهای تولیدی ، سال 1374 ، پارس آئین تهران ، 223 صفحه ، همکاری.

راه اندازی آزمایشگاه

آزمایشگاه مکانیک چوب و آزمونهای غیر مخرب -  دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، 1384

 {PageBreak}

معاون پژوهشی و برنامه ریزی از نیمه اول 84  تا  نیمه دوم 85

نام و نام خانوادگی : داود حبیبی

تاریخ تولد : 1344

مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی Ph.D ، رشته فیزیولوژی گیاهان زراعی ، واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی ( مرکز اهواز ) ، 1381

فوق لیسانس : زراعت ، دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، 1372

لیسانس : زراعت و اصلاح نباتات ، دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، 1369

تجربه و مکان تدریس :

مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، 1372 - 1381 .

مسئول مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد کرج ، 1372 .

مربی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، 1382 تا کنون .

معاون آموزشی و دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، 1382 تا کنون .

مدیر مسئول نشریه دانشجویی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج « رویش پایدار »

سردبیر مجله علمی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج « مجله زراعت و اصلاح نباتات ایران »

عضویت درمجامع علمی بین المللی: عضو شورای آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، از سال 1382 .

عضو شورای پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، از سال 1382 .

عضو کمیته منتخب شورای پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، از سال 1375 .

عضو انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران .

دبیر انجمن علمی پژوهشی سبز ( انجمن علمی زارعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج (

مقاطع و دروس تدریس شده ( کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری(

در مقطع لیسانس : علمیات کشاورزی ، زراعت عمومی ، کنترل و گواهی بذر ، زبان تخصصی ، زبان خارجه 4 ، زبان پیش دانشگاهی ، زبان خارجه 1 ، فیزیولوژی گیاهی ، اطلاعات کشاورزی ، فیزیولوژی گیاه زراعی ، زراعت حبوبات .

در مقطع فوق لیسانس : اثر تنش های محیطی بر گیاه زارعی ، فیزیولوژی گیاهان زارعی .

فعالیتهای علمی و پژوهشی :

پایان نامه‌ها :

راهنمایی و مشاوره بیش از 40 تز در مقطع فوق لیسانس ، یک مورد دکتری و راهنمایی سمینارهای علمی دوره های دانشجویان مربوطه .

فهرست کارهای چاپ شده:

عنوان مقاله - عنوان کارپژوهشی، عنوان سخنرانی - نام مجله علمی - سال چاپ - از صفحه تا صفحه

بررسی روشهای انتخاب گیاهان مقاوم به شوری ، نشریه علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، شماره 1 ، 1375 .

بررسی اثر سایه اندازی بر تجمع پرولین و کلروفیل در ذرت ، پنجمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات کرج ، نشریه علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی کرج ، شماره 2 ، شهریور 1377.

اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد چغندر قند ، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات ، 1383 .

گزینش ژنوتیپ های متحمل به خشکی در چغندر قند ، مجله علمی پژوهشی چغندرقند ، موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر چغندر قند ، 1383 .

بررسی اثر تنش آب بر کارایی مصرف آب دو رقم کلزا در شرایط آب و هوایی پاکدشت و کرج ، مجله علمی پژوهشی علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات ، 1383 .

بررسی رابطه اندازه بذر با مقاومت به خشکی در چغندرقند ، چهارمین کنگره علوم زارعت و اصلاح نباتات ، اصفهان ، شهریور 1375 ، سخنرانی .

بررسی شاخص های رشد و تغییرات اجزای عملکرد ذرت علوفه ای در شرایط تشدید رقابت در پوشش گیاهی ، چهارمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ، اصفهان ، شهریور 1375 ، سخنرانی .

بررسی روند رشد سویا در سطوح مختلف تراکم بوته ، چهارمین کنگره علوم زارعت و اصلاح نباتات ، اصفهان ، شهریور 1375 ، سخنرانی.

انتخاب پروتئینهای مقام به خشکی و شوری چغندرقند در مرحله جوانه اولیه ، سومین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ، تبریز ، شهریور 1373 ، سخنرانی .

شرکت در سمینار ، بدون ارائه مقاله ، اولین سمینار گیاهان داروئی و صنعت ، شیراز ، اردیبهشت 1376 .

بررسی برخی از صفات فیزیولوژیکی و زارعی لوبیا چشم بلبلی در شرایط خشکی ، پنجمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ، کرج ، شهریور 1377 .

بررسی اثر سایه اندازی برروی روند رشد و علمکرد ذرت ، پنجمین کنگره علوم زارعت و اصلاح نباتات ، کرج ، شهریور 1377 .

اندازه گیری میزان استقرار نهایی گیاهچه های ارقام لوبیا قرمز با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره در زمانهای مختلف برداشت بذر ، پنجمین کنگره علوم زارعت و اصلاح نباتات ، کرج ، شهریور 1377 .

بررسی همبستگی بین تعدادی از آزمونهای تعیین کننده بینه بذر با درصدهای سبز مزرعه ای و آزمایشگاهی در ارقام مختلف لوبیا قرمز ، پنجمین کنگره علوم زارعت و اصلاح نباتات ، کرج ، شهریور 1377 .

اثرات خشکی در کنجد ، ششمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ، بابلسر ، شهریور 1379 .

بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان روغنی تحت شرایط تنش خشکی ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

بررسی اثرات تنش خشکی برروی شاخصهای رشد و برخی از صفات فیزیولوژیکی ارقام مختلف آفتابگردان روغنی ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

بررسی پایداری عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان آجیلی تحت شرایط تنش خشکی ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

بررسی شاخصهای رشد ، عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم ذرت در فواصل کشت معمولی و متوسط و مساوی ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

اثرات تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد ریشه و عیار چغندر قند ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

بررسی شاخص های فیزیولوژیکی علمکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان آجیلی تحت شرایط تنش خشکی ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

ارزیابی ساختار کانوپی در شرایط رقابت ذرت با تاج خروس ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

تعیین مناسب ترین تراکم بوته و آرایش کاشت چغندر قند در سیستم آبیاری بارانی ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

بررسی اثر تنش آبی بر مقدار کلروفیل a,b برگ دو رقم کلزا ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

بررسی دیدگاههای اصلاح ارقام متحمل به خشکی و انتخاب ارقام متحمل به خشکی در ماش ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیک سه گیاه ذرت ارزن سورگوم علوفه ای ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام مختلف آفتابگردان روغنی تحت شرایط تنش خشکی ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

ارزیابی توده های بومی ارزن به عنوان کشت دوم در اراک ، هشتمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران ، شهریور 1383 .

سخنرانی ها:

Antioxidantive Enzymes in sunflower subjected to Drought stress.4th International crop science congress.26 sep- 1 oct. 2004. Australia.

Improvement of water productivity in surface irrigation system by changing the plant spacing in sugar beet cultivation. 4th international crop science congress. 26sep -1 oct. 2004. Australia

________________________________________

Effct of pigweed density and germinatin time on yield and yield componests of corn. 13th internation symposium of European weed research society 20-23 june 2005 bari. Italy. " .5-:

________________________________________

Study of proline variations in related to abscisic acid, stomatal conductivity, plasma membrane stability in different genotypes of beta vulgaris L. under drought stress and non- stress condition. 2nd international conference on integrated approaches to sustain plant production under drought stress. September 24- 28, romel italy. 2005.

Antioxidant enzymes as a ion parameter of different tolerant forage sorghum. 2nd international conference on integrated approaches to sustain plant production under drought stress. September 24-28, rome. Italy, 2005.

________________________________________

Droutht stress _effects on yield and yield components of soybean genotypes. 2nd international conference on inteWated approaches to sustain plant production under drought stress. September 24-28."Tome. Italy, 2005.

________________________________________

Evaluation of soybean genotypes in drought conditions. 2nd international conference on integrated approaches to sustain plant production under drought stress. September 24-28 romel italy. 2005.

________________________________________

Antioxidative responses to water1stress among three saffiower (carthamus tinctorius L.) cultivars. 2nd international. c6Iiference on integrated approaches to sustain plant production under drought stress. September 24-281 romel italy. 2005.

________________________________________

Drought stress effects on quahlitative and qualitative characters of commercial sunflower cultivars and hybrids. 2:nd international conference on integrated approaches to sustain plant production under drought stress. September 24-28. romel italyl 2005.

________________________________________

Drought stress effects on yield:'1.'quantitative and qualitative characteristics of new sunflower hybrids. 2nc international conference on integrated approaches to sustain plant production under drought stress. September. 24-281 romel italy. 2005.

________________________________________

Stydy of water stress effect on water use efficiency of two rape seed (brassica napus L.) cultivars. 2nd international cl?nference on integrated approaches to sustain plant production under drought stress. ~~ptember. 24-281 romel italy. 2005.

________________________________________

Effect of drought stress on- quantitative and qualitative characteristics of oil seed rape (Brassica napus L.) 2nd InternatiQ~al conference on integrated approaches to sustain plant production under drought stress. September. 24-281 romel italy. 2005.

________________________________________

The evaluation of yield stability and antioxidant enzyme activity level with affected by seleniuM element under drought stress condition in oil sunflower varieties. 2nd International conference on integrated approaches to sustain plant production under drought stress. September. 24-281 romel italy. 2005.

عنوان طرح پژوهشی:

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و سطح فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت در ارقام مختلف نخود ، 1383 ، همکار .

بررسی تاثیر تنش کم آبی بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و سطح فعالیت آنزیم آنتی اکسیدانت گلوتاتیون پراکسیداز ارقام مختلف گلرنگ ، 1382 ، مجری .

بررسی تاثیر تنش کم آبی بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی - بیوشیمایی و زراعی ارقام مختلف سویا ، 1383 ، مجری .

اثرات سایکوسل ( CCC ) در تراکم های مختلف بوته بر ویزگیهای مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی ذرت تحت شرایط تنش آبی ، 1383 ، همکار .

بررسی تاثیرات پلیمرهای سوپر جاذب بر عملکرد و کارایی مصرب آب در لوبیای قرمز ، 1384 ، مجری .

بررسی اثر محلول پاشی سلنیوم بر عملکرد و مقاومت به خشکی ارقام مختلف سورگوم دانه ای ، 1384 ، همکار .

بررسی اثر تنش خشکی بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی و سطح فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت در ارقام مختلف لوبیا قرمز ، 1384 ، همکار .

بررسی تاثیر استفاده از کودهای بیولوژیک برروی رشد و عملکرد سه رقم ذرت هیبرید ، 1384 ، همکار .

بررسی اثر کمبود آب برروی خصوصیات فیزیولوژیکی و زراعی ارقام مختلف آفتابگردان روغنی ، 1384 ، همکار .

مهارتها:

انتقال ژن " Plant Transformation " ، ایران ، 1379 .

آشنایی با تکنولوژی اطلاعات و مهارتهای تعلیم و تربیت ، " Information Technology " ، ایران ، 1382 .

Improving Water use efficiency in Mediterranean agriculture , Rome , Italy , 1384 .

 {PageBreak}

معاون پژوهشی و برنامه ریزی از اواخر 81   تا  آخر 83

نام و نام خانوادگی : جلیل وندیوسفی