مقالات چاپ شده واحد کرج

 

نویسنده دانشکده عنوان مقاله چاپ شده در

اعظم شکری

مدیریت

مدت تصدی مدیرعامل و کیفیت سود: آزمون فرضیه مشکل افق

دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت

محمد جواد نیک مهر

علوم پایه

Some degree based connectivity indices of nano-structures

Bulgarian chemical Communications

امید مقصودلو

دامپزشکی

Investigations of renal function using the level of neutrophil gelatinase –associated lipocalin associated with single dose of cisplatin during chemothrapy

diagnostic pathology

مصطفی فلاح جوشقانی

دامپزشکی

Investigations of renal function using the level of neutrophil gelatinase –associated lipocalin associated with single dose of cisplatin during chemothrapy

diagnostic pathology

آذر سبکبار

علوم پایه

Study of Relationship between Genetic Pattern and Susceptibility to Fluconazole in Clinical Isolated of Trichophyton rubrum

Journal of Ardabil University of Medical Sciences 

مهروز دزفولیان

علوم پایه

Study of Relationship between Genetic Pattern and Susceptibility to Fluconazole in Clinical Isolated of Trichophyton rubrum

Journal of Ardabil University of Medical Sciences 

عصمت دانش

روانشناسی

رابطه صفات شخصیتی مادران با کمال گرایی دختران نوجوان آنها

روان شناسی کاربردی

ابراهیم هادوی

کشاورزی

Manipulating Essential Oil Composition of Dill (Anethum graveolens L.) by Using Preharvest Foliar Sprays of Citric Acid and Malic Acid   

JOURNAL OF ESSENTIAL OIL BEARING PLANTS

رمضان جهانیان

مدیریت آموزشی

بررسی رابطه هوش معنوی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان (مورد مطالعه: اداره کل آموزش و پرورش استان قم)

مدیریت فرهنگ سازمانی

رضا فرضی پور صائن

مدیریت

A new data envelopment analysis method for ranking decision making units: An application in industrial parks

Expert Systems

رضا فرضی پور صائن

مدیریت

New network data envelopment analysis approaches: An application in measuring sustainable operation of combined cycle power plants

Journal of Cleaner Production

رضا فرضی پور صائن

مدیریت

رویکرد جدیدی برای درنظر گرفتن عامل دارای نقش دوگانه در مساله ی انتخاب تامین کننده: DEA با مرزهای کارآ و ناکارآ

مدیریت تولید و عملیات

زهره مشاک

دامپزشکی

Determination of aflatoxin B1 levels in ‎Iranian rice by ELISA method

Toxin Reviews

بهناز گنجی نمین

تربیت بدنی

اثر تقویت عضلات دور کننده و چرخاننده های خارجی ران بر درد و عملکرد زنان مبتلا به درد پاتلوفمورال

پژوهش در توانبخشی ورزشی

رضا فرضی پور صائن

مدیریت

Measuring eco-efficiency based on green indicators and potentials in energy saving and undesirable output abatement

Energy Economics

احمد جهان لتیباری

کشاورزی

Alkaline-sulfite/anthraquinone (AS/AQ) delignification of old corrugated container and elemental chlorine free (ECF) bleaching of the pulp

Cellulose chemistry and technology  

سارا بازیار

کشاورزی

: بررسی تغییرات سطح خواب بذر تاتوره در خاک پس از ریزش از گیاه مادری

دانش علف‌های هرز

زهرا همایونی افشار

علوم پایه

اثر مواجهه با تنش ترکیبی در دوره جنینی بر ذخیره حافظه در مدل یادگیری اجتنابی غیر فعال موش های صحرایی

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

الهام کشمیری زاده

علوم پایه

Decolorization of Cationic and Anionic Textile Blue Dyes Aqueous Solution with Advanced Oxidation Process Using H2O2 and Various Catalysts

Journal of Applied Chemical Research.

دل آرا نعمتی

الهیات

غیبت و پیامدهای اجتماعی آن در تعالیم اسلامی

بصیرت و تربیت اسلامی

دل آرا نعمتی

الهیات

مدیریت جهادی از منظر قرآن کریم

بصیرت و تربیت اسلامی

ابوالقاسم لواف

کشاورزی

بررسی تاثیر عوامل ژنتیکی و محیطی مادری بر صفات وزن بدن گوسفند نژاد قزل در سیستم پرورش روستایی

علوم دامی (پژوهش و سازندگی)

آژنگ تاجدینی

کشاورزی

سنجش شاخص های موثر بر رضایت خریدار صنعتی در زنجیره تامین صنعت مبلمان چوبی منزل در استان تهران

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

فریده حیدری

علوم پایه

The M-regular graph of a commutative ring

Mathematica Slovaca

محمدرضا پریانی

دامپزشکی

Synvactyly and polydactyly in mixed – breed dog

Iranian Journal of Veterinary Medicine

وحیدرضا صفدری

کشاورزی

تاثیر ساقه گیاه توتون بر ویژگی های مکانیکی و فیزیکی تخته خرده چوب

پژوهش های علوم وفناوری چوب و جنگل

فاطمه حیدری

ادبیات

      بررسی تطبیقی مرثیه ای برای ژاله و قاتلش اثر ابوتراب خسروی و درون مایه خائن قهرمان اثر بورخس، از دیدگاه پست مدرنیسم

پژوهش های ادبیات تطبیقی

رضا فرضی پور صائن

مدیریت

Technical, environmental and eco-efficiency measurement for supplier ion: an extension and application of data envelopment analysis

Int. J. Production Economics

رضا فرضی پور صائن

مدیریت

: Using data envelopment analysis for estimating energy saving and undesirable output abatement: a case study in the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) countries

Journal of Cleaner Production

کامران رشیدی

مدیریت

Using data envelopment analysis for estimating energy saving and undesirable output abatement: a case study in the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD) countries

Journal of Cleaner Production

مهران روح نیا

کشاورزی

Vibration Based NDT Methods to Verify Wood Drying Efficiency

DRVNA INDUSTRIJA

مهران روح نیا

کشاورزی

ORIENTATION AND POSITION EFFECTS OF A LOCAL HETEROGENEITY ON FLEXURAL VIBRATION FREQUENCIES IN WOODEN BEAMS

CERNE

احمد جهان لتیباری

کشاورزی

بررسی مقایسه ای ویژگی های خمیر کاغذ سودا و سودا – اتانول از سه چوب پهن برگ

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

ابوالفضل زارعی

کشاورزی

Effect of various levels of protein in diet based on total and digestible amino acids on performance of Cobb strain broilers

Iranian Journal of Applied Animal Science     

امیر لشگری

کشاورزی

THE EFFECT OF EXTRACTIVES ON ACOUSTICAL PROPERTIES OF PERSIAN SILK WOOD (ALBIZIA JULIBRISSIN)

Maderas-Ciencia y Tecnologia

بیتا محتاط

علوم پایه

Solvent-free Promoted One-pot Synthesis of 4H-quinolizine, pyrido[2,1-a]isoquinoline and pyrido[1,2-a] quinoline Derivatives         

Journal of Applied Chemical Research.

محمدجواد نیک مهر

علوم پایه

Theoretical study of nanostructures using topological indices

Studia UBB Chemia LIX

احمد جهان لتیباری

کشاورزی

شناسایی و مقایسه ترکیبات روغنی حاصل از پیرولیز چوب راش سالم و پوسیده با استفاده از روش  کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی (GC/MS)

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

سید خلیل حسینی هاشمی

کشاورزی

شناسایی و مقایسه ترکیبات روغنی حاصل از پیرولیز چوب راش سالم و پوسیده با استفاده از روش  کروماتوگرافی گازی و طیف سنجی جرمی (GC/MS)

تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران

محمدرضا محسنی زاده

علوم پایه

A numerical approach for the solution of a class of singular boundary value problems arising in physiology

Advances in Difference Equations